ne demek?

Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan; manasız, boş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Üstelik o gece yorumsuz, anlamsız bir temsilde çok sıkılmıştım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-lam-sız