anlamlandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamlı duruma getirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamlandırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam-lan-dı-ra-bil-mek