ne demek?

Anlamlandırabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-lam-lan-dı-ra-bil-me