anlamlandırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamlı duruma getirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam-lan-dı-rı-la-bil-mek