anlamlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamı olan, manalı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçeriği olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çok anlamlı" "eş anlamlı" "iki anlamlı" "ikiz anlamlı" "karşıt anlamlı" "tek anlamlı" "yakın anlamlı" "zıt anlamlı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam-lı