anlamamazlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamazlık. "(bir şeyi anlamamış, kavrayamamış gibi davranma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-la-ma-maz-lık