ne demek?

Anlamı iyi olan bir kelimenin zamanla kötü bir anlam kazanması; anlam bayağılaşması

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-lam kö-tü-leş-me-si