anlam kötüleşmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğru giden bir anlam kazanması, anlam bayağılaşması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam kö-tü-leş-me-si