anlam iyileşmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötü ve olumsuz anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi anlam kazanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam i-yi-leş-me-si