anlam genişlemesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar bir anlamda kullanılan bazı kelimelerdeki anlamın ilgili kavramlara yayılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lam ge-niş-le-me-si