ne demek?

Kelimenin anlam bakımından zamanla daralmaya uğrayarak eskiden ifade ettiği anlamın sadece bir bölümünü anlatır duruma gelmesi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Kullanımı;

"Aslında kargaşa, bu bilgileri uygulama alanına geçirdiğinizde, yani kelimede anlam daralması mı, özelleşme mi olduğunu tespit etmeye kalktığınızda tam olarak kendisini belli eder."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-lam da-ral-ma-sı