anlaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaştırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-laş-tı-ra-bil-mek