anlaşmasız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşması olmayan, anlaşmaya dayanmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşma yapılmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-laş-ma-sız