ne demek?

anlaşma belgesi düzenlenip imzalanmak

Kullanımı;

"İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-laş-ma ya-pıl-mak