ne demek?

Anlaşabilmek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-la-şa-bil-me