ne demek?

Anlaşıvermek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-la-şı-ver-me