ne demek?

Anlaşılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bu olayda dikkate değer olan, neye öncelik verildiğinin anlaşılmasıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-la-şıl-ma