anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`İşin içyüzü, gerçeği öğrenildi` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-la-şıl-dı Veh-bi'nin ker-ra-ke-si