anlıkçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyu ve irade karşısında anlığın üstünlüğünü ileri süren öğreti, zihniye, entelektüalizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-lık-çı-lık