anjiyoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kan ve ak kan damarlarını inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca angiologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-ji-yo-lo-ji