ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim edebiyat

Kökeni;

"Fransızca enjambement"

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-jan-bu-man