ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş; yüklenti

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Rumca"

Kullanımı;

"O günlerde Vâlâ'yı odun angaryasına yazmışlar, her şey ortaklaşa yapılmıyor mu, odunlar da elden ele ortaklaşa taşınacak."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-gar-ya

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bu maddi aşktan nasıl kaçındığımı, bu tahammül edilmez angaryayı ne büyük bir nefretle yüklendiğimi hissetmiyor musunuz?"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kölelik düzeninde köylünün derebeyine verdiği zorunlu ücretsiz hizmet

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması

Tipi / Türü;

hukuk

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması

Tipi / Türü;

hukuk

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı ordusunda talim ve tatbikat dışında kalan iç hizmetler

Tipi / Türü;

tarih

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerin program içindeki esas hizmetlerinden ayrı olarak gemide ve geminin dışında yaptırılan ağır beden işleri

Tipi / Türü;

denizcilik

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar."