ne demek?

► bağlantı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca engagement"

İlişkili birleşik kelimeler;

"angajman kuralları"

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-gaj-man