ne demek?

"Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Fransızca engagé"

Kullanımı;

"Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

an-ga-je