andaval ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Andavallı. "(Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-da-val