andız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaprakları dikenli olan bir tür ardıç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Servi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırlarda yetişen yabani bir otun kökü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "andız otu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
an-dız