anayasallaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yürürlükte olan anayasaya uygun duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-ya-sal-laş-tır-mak