ne demek?

Anayasallaştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ana-ya-sal-laş-tır-ma