ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anatomi ile ilgili

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat tıp

Kökeni;

"Fransızca anatomique"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ana-to-mik