anatomi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca anatomie

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beden yapısı, gövde yapısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-to-mi