anasıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kökten, asıl olarak, esaslı bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿanaṣl


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-sıl