ananasgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve örneği ananas olan bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-nas-gil-ler