anamalcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, sermayecilik, kapitalizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "tekelci anamalcılık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-mal-cı-lık