anafilaksi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı duyarlık. "(organizmaya giren yabancı bir madde yüzünden canlı varlıklarda oluşan aşırı tepki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca anaphylaxie


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na-fi-lak-si