ne demek?

Anıtlaşmak durumu; abideleşme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

anıt-laş-ma