anımsayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anımsama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Çocukluk hatıralarını anımsayabilmek güç."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anımsama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-nım-sa-ya-bil-mek