ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anımsayıvermek işi; hatırlayıverme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

anım-sa-yı-ver-me