anımsatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-nım-sat-mak