ne demek?

Anımsatılabilmek işi; hatırlatılabilme

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

anım-sa-tı-la-bil-me