ne demek?

Anma işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Oğlakçı köyünün Kerem dede diye anılan beyaz sakallı, güzel yüzlü âşık bir şairi varmış."

Hecelenişi / Hecelemesi;

anıl-mak