anıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi açıkça söylemeyip üstü kapalı anlatmak, dolaylı anlatmak, ima etmek, ihsas etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-nış-tır-mak