amonyaklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı yemleri amonyak veya bir amonyum bileşiği ile karıştırmak, doyurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-mon-yak-la-mak