amonyak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz "(NH3)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca ammoniaque

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-mon-yak