ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kamu davası

Tipi / Türü;

isim hukuk

Kullanımı;

"İtiraz istidasında hukuku amme davasının açılmasını haklı gösterebilecek vakıalar ve deliller beyan edilmeli ve varsa bir avukat veya dava vekili tarafından imza edilmiş bulunmalıdır."