amfibol ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca amphibole


Hecelenişi / Hecelemesi;
am-fi-bol