ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

"Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlamlarında bir onaylama sözü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

ünlem

Kökeni;

"Arapça āmennā"

Kullanımı;

"Allah tektir ve birdir, amenna!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

amen-na