ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► düzenleyim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hukuk

Kökeni;

"Fransızca aménagement"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ame-naj-man
amenajman