amcazade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amcanın oğlu, amca oğlu, emmi oğlu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe amca + Farsça zāde


Hecelenişi / Hecelemesi;
am-ca-za-de