ne demek?

bir malın serbest sürümünü engellemek

Hecelenişi / Hecelemesi;

am-bar-go koy-mak

gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak

bir mala el koymak, müsadere etmek

siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda caydırmak amacıyla yaptırım uygulamak