ambargo koymak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malın serbest sürümünü engellemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir mala el koymak, müsadere etmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda caydırmak amacıyla yaptırım uygulamak

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun süredir başarıyı tekrarlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
am-bar-go koy-mak