ambargo ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca embargo

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "askerî ambargo" "ekonomik ambargo" "siyasi ambargo"

Hecelenişi / Hecelemesi;
am-bar-go