ambalajsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ambalajlanmamış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ambalajlanmamış bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
am-ba-laj-sız